bg-03

ICS повторителна система

Kingtone ICS Repeater се използва за разширяване на покритието на GSM, DCS или WCDMA сигнали, особено за приложения на открито. ICS Repeater е в състояние да отмени многопътните сигнали за обратна връзка в реално време, като използва технологията на цифровия сигнален процесор и да избегне смущенията поради недостатъчна изолация. С 30 dB възможност за премахване на изолация, обслужващата антена и донорната антена могат да бъдат инсталирани на една и съща средноразмерна кула с кратко вертикално разстояние. Следователно, прилагането на RF външен повторител ще стане много по-лесно и рентабилно.
Тези модули могат да се прилагат в външна среда, където не са налични високи кули. Например райони на магистрали, туристически места и курорти.

С малкия размер може да се скрие без затруднения и цялата система може лесно да се замаскира, в сравнение с BTS/Node B, следователно се превръща във важно решение за силно протестираните зони.
repeater

Час на публикация: 22 февруари 2017 г
//